> Globe > Essay
Сургуулийн орчин дахь тамхи татах ёс суртхуун.
편집부  |  ysrest@jj.ac.kr
폰트키우기 폰트줄이기 프린트하기 메일보내기 신고하기
승인 2019.04.18  15:03:07
트위터 페이스북 미투데이 네이버 구글 msn

[888호 14면]

Ойрын үед сургуулийн дотоод орчим буюу коридор анги танхимд тамхи тат-сан зөрчил гарсан билээ. Ямар ч шалт-гаанаар байсан сургуулийн дотоод орчинд бусдад хохирол учруулан тамхи татхыг хүчтэй хориглож байна. Үүний тухай улсын эрүүл мэндийн шинэчилсэндүрэмд байдгаас гадна хүний амьдралд байх энгийн ёс зүй юм. Хүн амьдрах ху- гацаандаа заавал дагаж мөрдөх зүйлийг олон нийтийн соёл гэнэ. Нийтийн дунд дагаж мөрдөх ёс зүй зүй нь өөрийн хий- сэн үйлдэлээр бусдад хүндрэл болон хо- хирол учируулахгүй байх гэсэн байдаг. Анги танхим дахь тамхидалт нь өөрийн ая тухын төлөө бусад хүнд хохирол учи- руулж байгаа хэрэг юм. Одоог болтол тамхи татах нь хувийн ухамсарт үйлдэл боловч тамхи татах нь уушиг, төвөнхний хорт хавдар үүсэх гол шалтгаан болдог. Тодорхой тайлбарлавал дэлхийн эрүүл мэндийн хүрээлэнд (F17) гэсэн нэрээр бүртгэгдсэн өвчин юм. Тамхиний утаанд 40 төрлийн хортбодис агуулагдах ба энэ нь дотроо 4000 төрлийн химийнэлемент агуулдаг ба дэлхйин хэмжээнд 1жилийн хугацаанд ойролцоогоор 5сая хүн там- хидалт ба үүнтэй холбоотой хорт утаа- наас болж нас барж байна. Тамхи татаг- чаар барахгүй хажууд байгаа татаагүй хүн нь ч бас дан тамхидалтанд өртөж байгаа нь ойлгомжтой юм. Үүнээс бо- лоод дан тамхидалтанд өртөгч нь хо- хирч байгаа учираас улсын эрүүл мэндийн газраас өрөөний тамхидалтыг хориглож байна. Өрөөний тамхидалт нь орчиндоо байгаа хүмүүстэй хохирол үзүүлэхгүй байх энгийн ёс зүй юм. Бүх оюутан сурагчид сургуулийн орчиндоо тав тухтай байж цэвэр цэнгэг орчин бүрдүүлхийн төлөө хичээцгээе.

폰트키우기 폰트줄이기 프린트하기 메일보내기 신고하기
트위터 페이스북 미투데이 네이버 구글 msn 뒤로가기 위로가기
이 기사에 대한 댓글 이야기 (0)
자동등록방지용 코드를 입력하세요!   
확인
- 200자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte)
- 욕설등 인신공격성 글은 삭제 합니다. [운영원칙]
이 기사에 대한 댓글 이야기 (0)
인기뉴스
신문사소개기사제보광고문의불편신고개인정보취급방침청소년보호정책이메일무단수집거부
(560-759) 전주시 완산구 천잠로 303  |  편집국 : 063)220-2442  |  운영실 : 063)220-2441
발행인 : 이호인  |  주간교수 : 박기범  |  청소년보호책임자 : SITE_MANAGER
Copyright © 2013 전주대신문. All rights reserved.