2020. 6. 4.(목)


Жонжү их сургууль ‘хайр хуваалцах’ тэтгэлэг гардуулах ёслол

[전주대 신문 제899호 15면, 발행일 : 2020년 5월 13일(수)] Жонжү их сургуулийн гадаад оюутны үйлчилгээний төв нь энэ сарын 7-ны…

By editor , in Globe , at 2020년 5월 13일

[전주대 신문 제899호 15면, 발행일 : 2020년 5월 13일(수)]

Жонжү их сургуулийн гадаад оюутны үйлчилгээний төв нь энэ сарын 7-ны өдөр Вьетнам, Монгол, Индонез, Узбекистан улсын 8 оюутанд ‘Хайр хуваалцах  тэтгэ- лэг’-ийг гардуулав.
Энэхүү тэтгэлгийг ‘Христийн шашин ба соёл’-ын хичээлийг хариуцан ажилладаг 5 багш хамтран нийт 4,290.000воныг цуг- луулсан бөгөөд Солонгос улсад суралцаж буй олон улсын 8 оюутанд тус бүр 500,000
воны тэтгэлгийн гардуулан өглөө.
Корона 19-ийн улмаас гадаад улсын оюутнуудын соёлын солилцооны хөтөлбөрүүд багасч, уулзалт, үйл ажилла- гаа хязгаарлагдмал болсон тул Солонгос амьдралд зохицох, хэл сурах боломж ба- гассан . Цагийн ажлаас гарах зэрэг эдийн засгийн хүндрэлүүд ч нэмэгдсэн.
Корона 19-өөс болоод гадаад оюутнуу- дад олон бэрхшээл тулгарсан. Надад ч
мөн адил олон төрлийн бэрхшээл тулгар- сан боловч хамгийн том бэрхшээл нь энэ улиралын төлбөр төлөх явдал байсан. Хайр хуваалцах тэтгэлгийг авах боломж олгосонд үнэхээр их баярлаж байна . Маш их талархаж байна” гэж тэтгэлэгт хамрагд- сан оюутан Сарангуа талархлаа  илэр- хийлжээ

* 인용가능 (단, 인용시 출처 표기 바람) *

이 기사를 공유하세요
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter